fbpx

Zonder adem is er geen leven – De juiste ademhaling

Zonder adem is er geen leven - De juiste ademhaling

Zonder adem is er geen leven

De geciviliseerde mens kan niet ademhalen. De tegennatuurlijke levenswijze in de moderne woningen, in de fabrieken en kantoren hebben ten gevolge, dat de mens het ritme van de oer-ademhaling verleerde.

Een kwijnend zielenleven, een slingeren tussen hartstocht en angst drukken de mensen de keel samen en hij waagt het niet – in de ware zin van het woord – diep te ademen.

De manier, waarop het kind van de twintigste eeuw ademt, reikt nauwelijks verder dan het naakte vegeteren. Zijn naar lucht happen is juist voldoende om het nog in leven te houden.

Hoe zou dit veranderen, wanneer de mensen begrip voor de oeroude waarheid konden krijgen: slechts door bewust regeling van onze ademhaling kunnen we de weerstandskracht krijgen, die ons een ziektevrij, lang leven verzekert!

Een verwaarloosde en achteloze ademhaling verkort onze levensduur, vermindert de levenskracht en maakt ons voor de lichtste ziekte, verkoudheid vatbaar.

Aan de onder natuurlijke levensomstandigheden levende oermens behoefde men het ademen niet te leren. De vermoeienissen van de jacht, de visvangst, van de strijd met de elementen, van de onaangenaamheden van het weer, de voortdurende beweging in de vrije lucht en de natuurlijke lichaamsoefening maakten hem instinctmatig tot iemand, die goed ademt.

Wanneer wij ook een normaal leven leidden, dan zouden ons lichaam, onze longen net zo op deinwerkingen van de buitenwereld reageren, als die van de oermens of de inboorlingen van Afrika.

Het is voldoende om van vele voorbeelden de volgende te vermelden:

Wanneer je in koud water terecht komt of een koude douche zal nemen dan zal de eerste reactie van ons organisme, instinctief, tegen onze wil, diep adem halen. Onze borstkast gaat, al volgde hij een oeroud bevel op, zo lang op en neer, tot de prikkel van buiten op onze huid ophoudt.

De huid is de tweede long, want zonder huidademhaling is er geen leven. Ieder uitwendige prikkel, die onze huid treft – koude, warmte, mechanische inwerkingen – oefent gedwongen invloed uit op het ritme van de long-ademhaling.

Op deze manier draagt de wijze natuur er zorg voor, de mensen meermalen per dag te dwingen tot een vanuit het gezichtspunt der gezondheid en levenskracht onontbeerlijke diepe en aangehouden ademhaling.

Helaas kan ze echter de natuurlijk levenswijze losgerukte, geciviliseerde mens slechts door ziekte er toe brengen, aan zijn gezondheid te denken. De geciviliseerde mens sluit de adem poriën van zijn huid met zware en onnodige kledingstukken af. Een groter en krachtige werkzaamheid der huid en – in samenhang met de longen – de weldadigheid van de prikkelende uiterlijke impulsen van het vegetatieve zenuwstelsel worden op deze wijze volkomen verhinderd.

De mens van de 20ste eeuw wordt tot een dergelijk tegennatuurlijk kerkerleven gedwongen, dat wanneer hij na het werk moe uit het kantoor komt, terug gaat na het gezin, geen zin en tijd heeft voor lichaamsoefeningen.

Het is wel mogelijk dat de mens vooral in zijn kinderperiode of in de jonge jaren, toen hij nog met de natuur in nauwer contact stond, plezier in spel, hardlopen en zwemmen of sport op school had.

Op latere leeftijd zie je dat er slechts zeer weinig mensen zijn, die systematisch sport beoefenen.

Feitelijk gezien is op de leeftijd, waarop men het meest op zijn gezondheid en op de elasticiteit van zijn spieren bedacht moet zijn, negentig procent van de mensen niet meester van zijn gezondheid maar slaaf van zijn beroep.

De voortdurend zittende levenswijze, het platvoeten veroorzakende staan, of het gebogen zitten achter de computer, hebben tot gevolg, dat de hedendaagse mens het juiste zitten, gaan, staan en ademen afgeleerd heeft.

Het resultaat hiervan is een ingevallen borstkas, smalle schouders, astma, slechte bloeddruk, aderverkalking, suikerziekte, longaandoeningen, terwijl toch een goed ademende generatie in staat zou zijn, het ras te regenereren.

Hoe moeten wij dan wel ademhalen? – Volkomen ademhaling

De eerste en belangrijkste regel voor een juiste ademhaling is: “Adem door de neus” Het is verbluffend, dat de geciviliseerde mens, die zijn halve leven met leren doorbrengt, deze elementaire regel voor de gezondheid niet kent.

Indien hij wist, aan welke gevaren hij ontsnappen kan, door door de neus ademen, dan zou hij deze vraag niet zo nonchalant behandelen.

Naar eigen ervaringen, ademen in Europa de meeste mensen door de mond, in het bijzonder tijdens het spreken. Zij doen ook niet de geringste moeite, bij het slapen met gesloten mond te ademen. Ik zag vol medegevoel, dat zeer veel kleine kinderen eveneens door de mond ademen, zonder dat de andere intelligente en beschaafde ouders zich daarom in het minst bekommerden en moeite deden, het kind van deze slechte gewoonte af te brengen.

Het resultaat is, dat de schildklier van het kind kwijnt. Een verder gevolg is het achterblijven van de geestelijke eigenschappen, ja, er dreigt zelfs het gevaar van zwakzinnigheid. Gelijktijdig worden de amandelen groter, die men dan volgens Westers systeem door een operatie wegsnijdt.

Met juiste ademhaling zou dit alles te vermijden zijn. Het kind ademt niet daarom met open mond, omdat de amandelen te groot zin, maar de amandelen groeien daarom aan, omdat het kind met open mond geademd heeft. Als we het juiste ademhalen leren met de daarbij behorende oefeningen, dan kunnen de amandelen weer op de juiste grootte teruggebracht worden.

De poort van de luchtwegen is de neus!

“Tegen de bacillen uit de lucht beschermt de neus.”

Wanneer men zichzelf en ook de kinderen reeds op school het ademen door de neus leerde, dan zou er een nieuwe, krachtiger en verstandiger generatie komen.

De basis en het uitgangspunt van alle oefeningen, die de ademhaling regelen, is de zogenaamde volledige ademhaling.

Deze is samengesteld uit drie soorten:

  1. De hoge ademhaling,
  2. De middelste ademhaling,
  3. De buik ademhaling.

Het beoefenen van de Volkomen Ademhaling

Stapsgewijs beoefenen:

De belangrijkste voorwaarde voor het regelen van de adem is de beheersing van het ritme. Daarom moeten we er op letten altijd in de maat te ademen, terwijl we het voorgeschreven ritme nauwkeurig tellen. Voor de vaststelling van de maat kun je het kloppen van het hart als basis nemen.

Het beste is om voor het begin van de oefeningen de polsslag te tellen en het ritme van ons hart vast te stellen. De zo vastgestelde maat zal de basis van het tellen vormen. Iedere ademoefening beginnen we met krachtig uitademen.

De basis van de ademoefeningen is de volledige ademhaling, bestaande uit drie delen: buik- middelste en hogere ademhaling.

Buikademhaling:

Uitvoering:
Staand, zittend of liggend onze aandacht richtingen we op de omgeving van de navel. Met de uitademing trekken we de buikwand in. Door de neus ademen we langzaam in, terwijl we het middenrif laten zakken, de buikwand naar buiten welven en de onderste longkwab met lucht vullen.

Uitademing:
De buikwand wordt sterk ingetrokken, waar door de lucht door de neusgaten uit de longen geperst wordt. Bij de buikademhaling wordt slechts de onderste longkwab met lucht gevuld, alleen onze buik voert dus een golf beweging uit, terwijl de borstkas onbeweeglijk blijft.

Genezende werking:
Een grote ontlasting van het hart, verlaging van de bloeddruk, bevordering van de spijsvertering, regeling van de darmwerkzaamheid. De buikademhaling oefent op de gezamenlijke buikorganen een belangrijke inwendige massage uit.

Middelste Ademhaling:

Uitvoering:
Staand, liggend of zittend. We richten onze aandacht op de ribben. Na het uitademen: langzaam inademen door de neus, terwijl we de ribben aan beide zijden uitzetten.

Uitademen:
We trekken onze ribben samen en persen daardoor de lucht door de neus uit. Bij de middelste ademhaling wordt het middelste deel van onze longen met lucht gevuld, buik en schouders blijven onbeweeglijk.

Genezende werking:
Bevrijding van druk van het hart, reiniging van de bloedsomloop, voor leven, gal, maag, milt en nieren.

Bovenste Ademhaling:

Uitvoering:
Staand, zittend of liggend. We richten onze aandacht op de longtoppen. Na uitademing ademen we met opheffen van het sleutelbeen en de schouders langzaam door de neus in, terwijl wij het bovenste deel van de longen met lucht vullen.

Uitademing:
We laten langzaam de schouders zakken en persen de lucht door de neus uit de longen. Bij het bovenste ademen blijven de buik en het middelste deel van de borstkas onbeweeglijk.

Genezende werking:
Harden van de longklier (hilus) en grondig luchten van de longtoppen.

Bronvermelding:

SPORT en YOGA – Hatha Yoga door Selva Raja Yesudian en Elisabeth Haich

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *